بایگانی ماه: آذر 1399

کاربرد آنتن دوم مودم چیست ؟

آنتن دوم DIV و یا AUX انجام وظایف مختلفی را در شرایط مختلف به عهده دارد ، شامل : برای اتصال شبکه 4G LTE که دراین حالت با آنتن MAIN جفت (pair) میگردد. استفاده از هر دو آنتن MAIN , DVI برای دریافت بهترین سیگنال LTE آن طور که انتظار داریم ، نیاز است استفاده […]